03-765 1520 laipro@laipro.com

Hankkeen tavoitteena oli toimitusvarmuuden parantaminen, tuotantokapasiteetin nostaminen, asiakastyytyväisyyden merkittävä kasvattaminen, tuottavuuden nostaminen, kuljetusten minimointi ja resurssitehokkuuden kehittäminen. Nämä kaikki toteutuivat.

Yritys kykenee vastaamaan kasvavaan kysyntään hallin ja laitteiden kautta. Investoinnilla tehdään osia asiakasratkaisuihin. Hanke tukee kansainvälistymistä ja kansainvälistä kasvua. Hankittavia laitteita käyttää yksi henkilö kerrallaan. Hankkeen toteutuksesta vastasi toimitusjohtaja Jukka Korpunen. Hankkeen kautta yrityksen tuotantokapasiteetti kasvoi merkittävästi